„Didžioji Lietuvos medžioklės knyga“

Medžioklei, kaip kultūros tradicijų tęsimo, subalansuoto požiūrio į aplinką, į gamtos turtų naudojimą skirta knyga.

Knygoje netradiciškai pristatoma pati medžioklė, susiejama jos istorinės ištakos ir šiandiena, kultūrinė ir estetinė medžioklės pusės. Knygai parengti sutelkti geriausi Lietuvos specialistai. Ypatingas dėmesys knygoje skiriamas kultūrinei pusei bei iliustracijoms, kurios turi formuoti estetinį ir protingą požiūrį į gamtos turtų naudojimą, tarp jų - ir į medžioklę.

Tokius leidinius visuomenei yra pristatę daugelio šalių autoriai. Versti tų leidinių nėra prasmės, nes kiekviena tauta turi savo istorinę praeitį, požiūrį, skiriasi jų tradicijos.

Todėl „Didžioji Lietuvos medžioklės knyga“, skirta ne medžioklei, o jos kultūrinei pusei pristatyti, turėtų užpildyti šią spragą.

Autoriai:
Rimantas Baleišis
Egidijus Bukelskis
Algirdas Brukas
Selemonas Paltanavičius
Vytautas Tamošiūnas
Eugenijus Tijūšas
Alius Ulevičius

Dizaino darbai:
Paulius Mudėnas

Projekto rėmėjai:
UAB „Biovela“, AB „Kėdainių grūdai“, UAB „Oksalis“, UAB „Raitas“, UAB „Impress teva“, AB „Spauda“, Lietuvos dailės muziejus, Lietuvos nacionalinis muziejus.

UAB „Nacionalinė knyga“